De stemmen zijn geteld. De (voorlopige) uitslag (landelijk, per provincie en per gemeente) vindt u op de site van RTL:

https://www.rtlnieuws.nl/verkiezingen?dnaId=097&electionCode=PS19 

De resultaten van de waterschapsverkiezingen treft u aan op de website van Waterschap Rivierenland:

https://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2019/03/uitslag-waterschapsverkiezingen.html   

Uitslag waterschapsverkiezingen 2019 kandidaat per lijst per bureau kunt u hier inzien.

Het proces verbaal verkiezingsuitslag waterschapsverkiezingen 2019 Lingewaard kunt u hier inzien.

Alle stukken (kandidaat per lijst per bureau en processen verbaal) liggen tot en met 4 april ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.