Lingewaard heeft een nieuwe raad. De komende weken stellen de nieuwe raadsleden zich in deze rubriek (opnieuw) aan u voor.Naam: Freek den Houting
Politieke partij: Lingewaard.NU
Leeftijd: 60 jaar
Woonplaats: Bemmel
Werk/functie: Eigenaar Buiting Schoenen
Favoriete plek in Lingewaard?
Bemmel, mooiste dorp in de Betuwe!
Waarom raadslid geworden?
Om een bijdrage te leveren aan de samenleving, burgers vertegenwoordigen, het beïnvloeden van beleid en het controleren van onze bestuurders.
Wat wil je als raadslid bereiken?
Een juiste mix van wonen, werken, zorg, veiligheid, cultuur, rust en ruimte.


Naam: Frans Schut
Politieke Partij: Lijst Frans Schut
Leeftijd: 67 jaar
Woonplaats: Huissen
Werk/Functie: Fysiotherapeut, Regio Baak Business School, gepensioneerd DGA bedrijfsleven en Gezondheidszorg en voormalig wethouder.
Favoriete plek in Lingewaard?
Flieren aan de Linge.
Waarom raadslid geworden?
Als inwoner van deze gemeente vind ik dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen aan de verzorging, het onderhoud en de opbouw van de leefomgeving. Als ondernemer heb ik geleerd de handen uit de mouwen te steken en op te komen voor de belangen van ieder individu en de gemeenschap.
Wat wil je als raadslid bereiken?
Dat iedere burger tevreden is over zijn of haar welzijn, de woonsituatie en zijn of haar gezondheid.


Naam: Tiny Peters
Politieke partij: VVD
Leeftijd: 63 jaar
Woonplaats: Gendt
Werk/Functie: Coördinator Vrijwilligers Scootmobieluitleenservice gemeente Overbetuwe, assistente teamleider Vluchtelingenwerk in Bemmel.
Waarom raadslid geworden?
Ik heb lang op de achtergrond gewerkt. Nu, mede door de fantastische uitslag voor onze partij, wil ik graag een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van ons verkiezingsprogramma.
Wat wil je als raadslid bereiken?
Voldoende voorzieningen voor jong en oud om fijn te kunnen wonen in onze gemeente. Het faciliteren van voldoende onderwijsmogelijkheden voor kinderen. Een goed integratiebeleid voor vluchtelingen.


Naam: Cobie Wagener-Hendriks
Politieke partij: SP
Leeftijd: 74 jaar
Woonplaats: Gendt
Werk/Functie: Vrijwilligster vluchtelingenhulp: naailes als basis voor het beter leren van de Nederlandse taal.
Favoriete plek in Lingewaard?
Water in de omgeving van kasteel Doornenburg, omdat je daar ’s morgens vroeg zo heerlijk rustig kunt vissen.
Waarom raadslid geworden?
Voor een eerlijk, rechtvaardig en transparant beleid en meer zeggenschap voor gewone mensen.
Wat wil je als raadslid bereiken?
Bijdragen aan een gemeente die er is voor álle inwoners.Naam: Mandy Roelofs 

Politieke partij: B06 

Leeftijd: 25 jaar 

Woonplaats: Huissen 

Werk/functie: Studerend (pre-master Rechtsgeleerdheid) en daarnaast klantadviseur bij SNS Bank.  

Favoriete plek in Lingewaard?

De wijk Loovelden in Huissen. Een mooie, jonge wijk waar ik met veel plezier woon.

Waarom raadslid geworden?

Om mij in te zetten voor én namens de Lingewaarders. De lokale politiek staat het dichtst bij inwoners, juist daarom vind ik het belangrijk om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de besluitvorming over onze woon- en leefomgeving.  

Wat wil je als raadslid bereiken?

Dat de gemeente Lingewaard een nog mooiere gemeente wordt, waarin ook onze jongeren niet vergeten worden.


Naam: Theo Aaldering 

Politieke partij: VVD  

Leeftijd: 57 jaar 

Woonplaats: Gendt 

Werk/functie: Manager Proces & Control / Project Management Office bij Alliander Haarlem/Arnhem 

Favoriete plek in Lingewaard?

Voor mij zijn er veel bijzondere plekken in Lingewaard, de uiterwaarden en de diverse dorpscentra bijvoorbeeld. Daarnaast vind ik mijn huis en tuin bijzonder.

Waarom raadslid geworden?

Interesse in het openbaar bestuur. Plus: niet alleen iets vinden maar ook iets proberen te doen ten goede van de gemeenschap.

Wat wil je als raadslid bereiken?

Dat iedereen in onze gemeente zich thuis voelt in een veilige en schone leefomgeving. Dit gecombineerd met de juiste voorzieningen in alle kernen van Lingewaard op het gebied van wonen, sport en ondernemen.


Naam: Boukje Raes 

Politieke partij: CDA 

Leeftijd: 43 jaar 

Woonplaats: Huissen 

Werk/functie: Violiste in vaste dienst bij Het Gelders Orkest, daarnaast freelance violiste en docent. 

Favoriete plek in Lingewaard?

Centrum van Huissen met zijn gezelligheid, leuke winkels en eetgelegenheden.

Waarom raadslid geworden?

Ik wilde actief bijdragen in plaats van aan de zijlijn toekijken.

Wat wil je als raadslid bereiken?

Goede samenwerking met raadsleden en inwoners, volgens mij neem je zo de beste besluiten.


Naam: Stefan Rasing 

Politieke partij: Lokaal Belang Lingewaard 

Leeftijd: 56 jaar

Woonplaats: Angeren 

Werk/functie: Zelfstandig ondernemer en eigenaar van FIT Avontuurlijke sportreizen en FIT-consultancy 

Favoriete plek in Lingewaard?

Sport- en welzijnslocaties en plekken in de natuur spreken me aan.

Waarom raadslid geworden?

Mijn werk en levenservaring inzetten om samen met inwoners het wonen, het werken, het sporten en de sociale activiteiten te stimuleren, te faciliteren en waar nodig te verbeteren.

Wat wil je als raadslid bereiken?

Dat onze kwaliteit van leven in Lingewaard voor iedereen de moeite waard blijft en dat we elkaar ook de moeite waard blijven vinden. Dit doen we samen, in ‘passende’ samenhang, concreet, resultaatgericht en door middel van sociaal ondernemen.


Naam: Maria Janssen 

Politieke partij: SP 

Leeftijd: 66 jaar 

Woonplaats: Bemmel 

Werk/functie: Gepensioneerd Traject(leerling)begeleider bij ROC Nijmegen. 

Favoriete plek in Lingewaard?

De manege waar het ruikt naar paarden en hooi. De uiterwaarden en dijken waar ik fietsend en wandelend geniet van de natuur.

Waarom raadslid geworden?

Iedereen moet mee kunnen doen, mee kunnen denken en praten over zaken die de leefbaarheid ten goede komen. Daar wil ik een bijdrage aan leveren.

Wat wil je als raadslid bereiken?

Dat er in alle kernen voldoende (en betaalbare) voorzieningen zijn op het gebied van zorg, onderwijs, sport, cultuur en wonen. Duidelijke taal en communicatie met de inwoners over gemeentelijk beleid en ontwikkelingen.


Naam: Brian Claassen 

Politieke partij: SP 

Leeftijd: 47 jaar 

Woonplaats: Bemmel 

Werk/functie: Organisatiesecretaris, hulpdienstmedewerker SP Lingewaard. Daarnaast vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en Lingewaard Natuurlijk.   

Favoriete plek in Lingewaard?

De Lingewaardse uiterwaarden.

Waarom raadslid geworden?

Na constatering dat de belangen van specifieke doelgroepen zoals huurders, minima, zorgbehoevenden en mensen die hen verzorgen niet tot nauwelijks behartigd werden.

Wat wil je als raadslid bereiken?

Onder meer beter toegankelijke zorg, goede gemeentelijke ondersteuning voor mantelzorgers, voldoende woningen voor elke beurs, verduurzaming van met name de sociale huursector, Lingewaard groener en fietsvriendelijker en het opzetten van dierenwelzijnsbeleid.


Naam: Inge Sloot 

Politieke partij: GroenLinks 

Leeftijd: 48 jaar 

Woonplaats: Huissen  

Werk/functie: Projectleider Kinderopvang Humanitas 

Favoriete plek in Lingewaard?

Mijn woonwijk Zilverkamp in Huissen, met een mooie mix van mensen en veel groen, waar ik heerlijk met mijn hond wandel.

Waarom raadslid geworden?

Ik heb altijd gewerkt met mensen, eerst in de reisbranche, daarna de psychiatrie en nu de kinderopvang, dat geeft voldoening. Iets voor een ander betekenen, dat vind ik belangrijk.

Wat wil je als raadslid bereiken?

Ik hoop mensen met elkaar te verbinden op een positieve en eerlijke manier. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen er op zijn eigen manier mag zijn en dat er naar je geluisterd wordt.


Naam: Douce Endlich 

Politieke partij: D66 

Leeftijd: 28 jaar 

Woonplaats: Bemmel 

Werk/functie: Zittingsvertegenwoordiger bij het Openbaar Ministerie. 

Favoriete plek in Lingewaard?

De dijk; daar heb ik al heel wat uren hardgelopen.

Waarom raadslid geworden?

Omdat twee belangrijke punten vertegenwoordigd moeten zijn in de gemeenteraad: jongeren en juridische kennis. En als je iets wil veranderen aan de uitkomst, moet je je in het speelveld begeven.

Wat wil je als raadslid bereiken?

Dat beslissingen van de gemeente begrepen worden en juridisch kloppen. Niet iedereen zal het eens zijn met de uitkomst, maar de motivering moet begrijpelijk zijn.


Naam: Margareth Bouwmeister-Bremer 

Politieke partij: Lokaal Belang Lingewaard 

Leeftijd: 61 jaar 

Woonplaats: Huissen 

Werk/functie: Manager bij het Nederlandse Rode Kruis/Arnhem 

Favoriete plek in Lingewaard?

Mea Vota, omdat daar de oude druiventeelt, de oorsprong van tuindersstad Huissen, bewaard blijft.

Waarom raadslid geworden?

Vanuit mijn werk heb ik gezien dat het belangrijk is dat vrijwilligersorganisaties een goede relatie hebben met de gemeente.

Wat wil je als raadslid bereiken?

Een mooi, veilig en sociaal Lingewaard. Waar vrijwilligers gewaardeerd en ondersteund worden. En waar het ook voor onze kinderen en kleinkinderen een fantastische woonomgeving is.


Naam: Luc de Pauw 

Politieke partij: VVD 

Leeftijd: 39 jaar 

Woonplaats: Bemmel 

Werk/functie: Strategisch manager Financiën BWB 

Favoriete plek in Lingewaard?

Met het noemen van één plek doe ik veel andere schitterende plekken weer teniet. Afhankelijk van bijvoorbeeld je doel, je stemming en/of het jaargetij is er een rijkelijke keuze in Lingewaard.

Waarom raadslid geworden?

Ik wilde niet als stuurlui aan wal blijven staan.

Wat wil je als raadslid bereiken?

Streven naar optimale persoonlijke (keuze)vrijheid, zelfstandigheid en een compacte bereikbare overheid met een goed sociaal vangnet en gezonde overheidsfinanciën.


Naam: Lianne Duiven 

Politieke partij: GroenLinks 

Leeftijd: 59 jaar 

Woonplaats: Bemmel 

Werk/functie: Leerkracht bij Entréaonderwijs (kinderen met gedragsproblemen). 

Favoriete plek in Lingewaard?

Uiterwaarden en dijken vanwege schitterende vergezichten, omringd door vogels, insecten en vlinders.

Waarom raadslid geworden?

Meer aandacht voor natuur, fietsen en duurzaamheid.

Wat wil je als raadslid bereiken?

Lingewaard op weg naar CO2-neutraal en meer zichtbare biodiversiteit.


Naam: Bud Joosten 

Politieke partij: Lokaal Belang Lingewaard 

Leeftijd: 65 jaar 

Woonplaats: Doornenburg 

Werk/functie: Gepensioneerd 

Favoriete plek in Lingewaard?

Fort Pannerden en de Klompenwaard, een prachtig cultuur historisch monument op de splitsing van de Waal en het Pannerdensch Kanaal.

Waarom raadslid geworden?

Ik zet mij in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Als raadslid heb ik daar ook invloed op.

Wat wil je als raadslid bereiken?

Dat Lingewaard een mooie en veilige gemeente is met goede sociale voorzieningen, moderne sportaccommodaties en extra woningbouw in de kleine kernen. Een gemeente waar senioren langer zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.